ย 

2022

2021

2019

2018

              Eve, Encinitas

          April 12th - 7:00pm

   Downtown SD Tipsy Crow

          April 4th - 10:00pm

                 

           Flower Power Festival

               The Fire Garden

            March 31st - 11:00pm

                 

           Downtown SD Hard Rock  

                March 30th - 11:30pm

        San Jose - Silicon Valley 

       Hive Entrepreneur Retreat

                 March 22-25th  

         Downtown SD Tin Roof

            April 16th   - 8:00pm

Cardiff Beach Bar @ Tower 13

     Rescheduled, stay tuned

          Desert Rising Festival 

                 October 12 

          Tickets available at: 

      https://desertrising.com/

       Discount code:  tehila10

Downtown San Diego @ Tin Roof 

     September 24th - 8-11:30pm

Downtown Encinitas - EVE 

   September 14th - 7:30pm

Downtown San Diego @ Tin Roof 

       September 4th - 9:-12:30:am

               Broadway Pier 

         September 3rd - 10am-1pm

Downtown San Diego @ Tin Roof 

         Aug 27th - 9:30-12:30:am

             The Roxy 

    Aug 26th - 12-3:pm-

         Jamul Casino 

    Aug 24th - 7:30-11:00pm

Downtown SD @ Tin Roof

       July 11th - 8:00pm

Downtown SD @ Tin Roof

       July 8th - 8:00pm

              Lestat's

       July 5th - 8:00pm

Downtown SD @ Tin Roof

   Fouth Of July - 8:00pm

Downtown Encinitas@ Eve

         June 29th- 7:30pm

Downtown SD @ Tin Roof

         June 17th - 8:30pm

Downtown SD @ Tin Roof

         May 12 - 2:00pm

Downtown SD @ The Field

         May 8th - 8:30pm

Desert Rising Festival

     May 6th - 2:30pm

BioRegenesis Conference

La Costa Resort and Spa

         May 5th - 6:00pm

The Lights Fest - Southern Cali

                     April 21st

Downtown San Diego @ Tin Roof 

     October 1st - 5:30-8:30pm

Downtown San Diego @ Tin Roof 

     October 22nd - 8-11:30pm

Mega Challah Bakes San Diego 

             October 25th

             EVE Encinitas  

      November 30th 7:30-9:30pm

Downtown San Diego @ Tin Roof 

     November 26th - 8:30-11:30pm

Santa Barbra - Congregation B'nai B'rith 

           December 9th 4:00pm

 Downtown San Diego @ Tin Roof 

      December 26th 8:00-11:30pm

            The Roxy Encinitas

      December 31st  12:00-3pm

               

     Downtown SD Tipsy Crow

          March 7th - 9:30pm

               

                   The Roxy

                  March 9th 

               

     Downtown Encinitas - Eve

                 March 6th 

San Diego Fruit Festival - July 27th

            The Roxy (Encinitas) - Aug 13 

Santa Barbara - Congregation B'nai B'rith

                     Aug 16

San Diego Broadway Pier  - Sep 1st                  

Downtown San Diego - Tin Roof  12.4.2021 

             Escondido - 1.8.2022 

The Roxy -  10.3.2021

ย