ย 

Add me to your playlist

  • Spotify
  • iTunes

๐ŸŽง

Collab with my sister Lei - 'Wanna Be With You'
                                           โฌ‡๏ธ

Piano duo with my friend Eros (aka NIKO)
                                      โฌ‡๏ธ

Animation sound-track by Tehila
                       โฌ‡๏ธ

ย